RedovisningRedovisning

Redovisning

Vi hjälper er med redovisning

Redovisningstjänster

Din helhetspartner

Revizion är din helhetspartner inom redovisning och företagstjänster. Alla våra tjänster anpassas helt efter era specifika behov och vår samlade erfarenhet i branschen är en garant för att ni får relevant och aktuell rådgivning kopplat till er redovisning.

Vi ser till att alla krav uppfylls

Revizion ser till att er bokföring uppfyller alla krav som lagen ställer och våra redovisningstjänster följer svensk standard för redovisningstjänster, REKO. Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter och står under tillsyn av SRF kvalitetskontroll, allt för att ni ska känna er trygg i vårt arbete för er.

Bokslut

Vi tar hand om ert bokslut

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet. Bokslutet är en väsentlig faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet.

Revizions redovisningskonsulter utför detta arbete enligt Reko, håller kontakterna med bolagets revisor, ser till att styrelse- och bolagsstämmoprotokoll upprättas och att allt kommer myndigheter tillhanda i rätt tid.

Vad ingår i ett bokslut

I bokslutet ingår att Revizion upprättar alla nödvändiga bilagor. Bilagor gör det lätt för dig som företagare att själva kunna tolka bokslutet och kunna se vad som ligger till grund för de olika posterna.

För aktiebolagen ser vi till att upprätta årsredovisning enligt alla lagens regler och normer.

För de kunder som vi sköter den löpande redovisningen för blir det naturligt att Revizion fullföljer uppdraget med bokslutet. Vi gör även detta för kunder som löpande under året upprättar sin egen löpande bokföring men som sedan inte har möjlighet att fullfölja med bokslut.

Revizion kan även hjälpa er med delårsrapporter, månadsbokslut och mycket mer.

Löneadministration

Outsourca hela eller delar av löneadministrationen

Revizion erbjuder en rad tjänster inom löneadministration som minskar belastning för ert företag och ger er möjlighet att koncentrera er på företagets kärnverksamhet.

Genom att låta våra löneadministratörer sköta lönehanteringen, slipper ni hålla reda på alla förändringar och vad de innebär för din verksamhet. Revizion har ett lönesystem som enkelt kan anpassas till era förutsättningar och önskemål. Vilket gör att ni slipper all praktisk hantering av lönesystem.

Några av de tjänster inom löneadministration som vi kan erbjuda:

  • Registrering av månadens löneunderlag Hantering av förmånsvärden, utlägg och reseräkningar
  • Beräkning av källskatt och arbetsgivaravgifter
  • Utskrift och distribution av lönespecifikationer via e-post eller brev
  • Framtagande av bokföringsunderlag
  • Framtagande av banklistor/utbetalning
  • Framtagande av underlag för skattedeklaration
  • Arbetsgivarintyg anställda
  • Skapande av kontrolluppgifter till anställda och Skatteverket

Rådgivning

Vi gör siffror enkla att förstå

Revizion står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras. Vi studerar också nyckeltal, kapitalbehov och likviditet samt företagets starka och svaga sidor. Här kan också ingå att vi upprättar kalkyler för investeringar och andra tilltänkta steg i företagets utveckling.

Bollplank & stöd i frågeställningar

Vi är också er ekonomiska bollplank och stöd i de frågeställningar och idéer som uppstår rörande ditt företag. Det kan vara allt från organisatoriska till ekonomiska frågor. Allt från nyanställning av personal till större inköp eller annat som kan ha betydelse för er verksamhet.

Revizion hjälper till vid start av företag, allt från aktiebolag och handelsbolag till enskilda firmor. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar till både Bolagsverket och Skatteverket. Vi sköter alla kontakter och ser till att det går snabbt och smidigt.